ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

#YOURDATAISYOURS

V spoločnosti Unilever rešpektujeme starostlivosť o vaše súkromie a ceníme si náš vzájomný vzťah.

Tak ako väčšina spoločností, i naša webová stránka využíva technológiu na zber informácií, ktoré nám pomáhajú zlepšiť vašu užívateľskú skúsenosť a naše produkty a služby. Súbory Cookies, ktoré v spoločnosti používame, umožňujú našej internetovej stránke pracovať a pomáhajú nám pochopiť, ktoré informácie a inzercia sú pre návštevníkov stránok najužitočnejšie..

Oboznámte sa, prosím, s našimi postupmi súborov cookie a v prípade otázok nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu alebo nám zašlite žiadosť o informáciu prostredníctvom formulára „Kontaktujte nás“.

Našou snahou je, aby dané Zásady boli čo najzrozumiteľnejšie, avšak, v prípade, že vám nie sú jasné pojmy ako cookies, IP adresy a internetové prehliadače, oboznámte sa najskôr s týmito kľúčovými pojmami

KTO ZHROMAŽĎUJE SÚBORY COOKIES?

Všetky osobné dáta poskytnuté alebo zhromaždené spoločnosťou Unilever prostredníctvom súborov cookies a ďalšími sledovacími technológiami sú kontrolované tak Unilever PLC, ako aj Unilever N.V., ktoré sú spojené materské spoločnosti skupiny Unilever Group (všetky ako Unilever Group spoločnosti, spolu ako správcovia údajov).

Používaním našich internetových stránok nám dávate súhlas používať cookies v súlade s danými Zásadami súborov cookies a našimi Zásadami o ochrane súkromia.

Zistiť viac

Všetky osobné údaje poskytnuté alebo zhromaždené spoločnosťou Unilever prostredníctvom súborov cookies a ďalšími sledovacími technológiami sú kontrolované spoločnosťami Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside, CH632 4ZD Veľká Británia a Unilever N.V., Weena 455, PO Box 760 3000 DK Rotterdam Holandsko, ktoré sú zjednotené materské spoločnosti skupiny Unilever Group (všetky spoločnosti Unilever Group, spolu správcovia údajov).

Tieto Zásady používania súborov cookies sa vzťahujú na všetky internetové stránky, aplikácie, reklamné stránky tretích strán (ako je Facebook alebo YouTube) a na aplikácie sprístupnené alebo používané prostredníctvom takýchto internetových stránok, alebo spoločností tretích strán (ďalej len „naše internetové stránky“), ktoré sú prevádzkované spoločnosťou Unilever alebo v jej mene. Odkazy na „Unilever“ v týchto Zásadách znamenajú spoločnosti v rámci skupiny Unilever Group vrátane dcérskych spoločností, pridružených spoločností, spoločností so spoločnou majetkovou účasťou a koncesionárskych spoločností, s ktorými vzájomne komunikujete alebo máte obchodný vzťah (ďalej len „Unilever Group“). Zistiť viac o skupine Unilever Group na https://www.unilever.com/about/.

Používaním našich internetových stránok nám dávate súhlas používať cookies v súlade s danými Zásadami súborov cookies a našimi Zásadami o ochrane súkromia. Ak nesúhlasíte s používaním našich súborov cookies týmto spôsobom, odporúčame vám nastaviť si svoj prehliadač v súlade s týmto rozhodnutím, deaktivovať súbory cookies, ktoré používame alebo vôbec nepoužívať naše internetové stránky. Ak deaktivujete súbory cookies, ktoré používame, môže to ovplyvniť vaše užívateľské funkcie na daných internetových stránkach.

Uvedená časť nižšie poskytuje súhrn rôznych typov súborov cookies, ktoré používame na našich internetových stránkach, spolu s ich príslušným účelom a umožňuje vám spravovať dané súbory cookies.

Spoločnosť Unilever zozbiera, použije alebo zverejní vaše osobné údaje len v tom prípade, ak je to nestranné a legitímne.

Viac informácií o tom, ako využívame osobné údaje zozbierané prostredníctvom súborov cookies spoločnosti Unilever, nájdete na v našich Zásadách o ochrane súkromia.

Zistite menej

ČO SÚ COOKIES?

Súbory cookies, obrazové značky a podobné technológie (spolu ako „cookies“) sú súbory obsahujúce malé množstvá informácií, ktoré sa sťahujú do akéhokoľvek zariadenia s prístupom na internet – ako je váš počítač, smartfón alebo tablet – keď navštívite nejakú internetovú stránku.

Zistiť viac

Súbory cookies, obrazové značky a podobné technológie (spolu ako „cookies“) sú súbory obsahujúce malé množstvá informácií, ktoré sa sťahujú do akéhokoľvek zariadenia s prístupom na internet – ako je váš počítač, smartfón alebo tablet – keď navštívite nejakú internetovú stránku. Súbory cookies sa následne odosielajú späť do pôvodnej internetovej stránky pri jej každej ďalšej návšteve alebo do inej internetovej stránky, ktorá takýto súbor cookie rozpozná. Práca súborov cookies je rôznorodá a užitočná, napríklad, pamätajú si vaše voľby, všeobecne skvalitňujú vašu online aktivitu a pomáhajú ponúknuť vám najlepšie výrobky a služby.

Existuje mnoho druhov súborov cookies. Všetky pracujú na rovnakom princípe, avšak sú medzi nimi menšie rozdiely. Podrobný zoznam súborov cookies používaných na našich internetových stránkach si môžete pozrieť nižšie v príslušnej časti.

Zistite menej

PREČO POUŽÍVAME COOKIES?

Súbory cookies využívame, aby sme používanie internetových stránok spoločnosti Unilever zjednodušili, poskytovali individuálny prístup na našich internetových stránkach a kvalitnejšie prispôsobili naše výrobky, služby a internetové stránky vašim záujmom a potrebám. Súbory cookies sa používajú z dôvodu skvalitnenia rýchlosti vašich budúcich aktivít a vašich skúseností na internetových stránkach Unilever.

Zistiť viac

Súbory cookies využívame, aby sme používanie internetových stránok spoločnosti Unilever zjednodušili, poskytovali individuálny prístup na našich internetových stránkach a kvalitnejšie prispôsobili naše výrobky, služby a internetové stránky vašim záujmom a potrebám. Súbory cookies sa používajú z dôvodu skvalitnenia rýchlosti vašich budúcich aktivít a vašich skúseností na internetových stránkach Unilever.

Tie súbory cookies, ku ktorým vyjadrujete svoj súhlas, používajú sa taktiež na zber vašich osobných údajov, ktoré následne zverejňujeme, takže sme schopní poskytnúť vám cielenú reklamu šitú na mieru vašim záujmom a obmedziť jej počet zobrazení. Podrobné informácie o aktivitách profilovania, ktoré spoločnosť Unilever vykonáva s vašimi osobnými údajmi na účely reklamy, nájdete v našom dokumente Zásady o ochrane súkromia.

Súbory cookies taktiež vkladáme do emailov a bulletinov za účelom skvalitnenia nášho obsahu a reklamy.

Súbory cookies používame aj na zber anonymných, súhrnných štatistík, ktoré nám umožňujú porozumieť, akým spôsobom ľudia využívajú naše internetové stránky, a umožňujú nám skvalitňovať ich štruktúru a obsah. Taktiež nám pomáhajú určiť efektívnosť reklamných kampaní na internetových stránkach spoločností Unilever, ako aj mimo nich.

Viac podrobných informácií o typoch cookies, ktoré používame a na aký účel, nájdete nižšie v príslušnej časti.

Zistite menej

AKO MÔŽEM SÚBORY COOKIES KONTROLOVAŤ ALEBO VYMAZAŤ?

Existuje mnoho spôsobov, ako môžete spravovať vaše súbory cookies:

 • váš súhlas môžete odmietnuť,
 • môžete deaktivovať súbory cookies spoločnosti Unilever alebo cookies tretej strany použitím vašich nastavení prehliadača (návod ako) alebo
 • môžete použiť náš nástroj spravovania súborov cookies na deaktiváciu súborov cookies spoločnosti Unilever alebo cookies tretej strany (návod ako).
Zistiť viac

Existuje mnoho spôsobov, ako môžete spravovať vaše súbory cookies:

 • váš súhlas môžete odmietnuť,
 • môžete deaktivovať súbory cookies spoločnosti Unilever alebo cookies tretej strany použitím vašich nastavení prehliadača (návod ako) alebo
 • môžete použiť náš nástroj spravovania súborov cookies na deaktiváciu súborov cookies spoločnosti Unilever alebo cookies tretej strany (návod ako).

KONTROLA PROSTREDNÍCTVOM NASTAVENÍ VÁŠHO PREHLIADAČA

Väčšina internetových prehliadačov sú pôvodne nastavené tak, aby automaticky súhlasili so súbormi cookies. Ak si neželáte, aby naše internetové stránky uchovávali súbory cookies vo vašom zariadení, môžete zmeniť nastavenia vášho prehliadača, čím následne obdržíte upozornenie skôr, ako sa konkrétne súbory uchovajú. Taktiež si môžete vaše nastavenia upraviť tak, aby váš prehliadač odmietol väčšinu našich súborov cookies alebo len určité súbory cookies tretích strán. Váš súhlas so súbormi cookies môžete taktiež zrušiť vymazaním cookies, ktoré sú už uložené.

Ak deaktivujete súbory cookies, ktoré používame, môže to ovplyvniť vašu aktivitu na internetovej stránke spoločnosti Unilever, napríklad, nebudete môcť navštíviť určité časti internetovej stránky alebo nebudete môcť získať personalizované informácie, ak navštívite internetovú stránku.

Ak používate rôzne zariadenia na prístup a zobrazenie internetovej stránky spoločnosti Unilever (napr., váš počítač, smartfón, tablet) budete sa musieť uistiť, či je internetový prehliadač v každom zariadení prispôsobený tak, aby vyhovoval vašim nastaveniam súborov cookies

Dané postupy zmien vašich nastavení a súborov cookies sa líšia podľa jednotlivých internetových prehliadačov. V prípade potreby využite funkciu pomoci vo vašom internetovom prehliadači alebo kliknite na jednu z nižšie uvedených liniek pre priamy prístup k užívateľskému manuálu vášho internetového prehliadača.

Dostupné sú i softvérové produkty, ktoré dokážu spravovať vaše súbory cookies.

Taktiež môžete využiť www.ghostery.com za účelom hodnotenia použitia cookies na našich internetových stránkach.

Viac informácií o súboroch cookies, vrátane ich nastavenia, spravovania a vymazania, nájdete na www.allaboutcookies.org.

KONTROLA PROSTREDNÍCTVOM NÁŠHO NÁSTROJA SPRAVOVANIA SÚBOROV COOKIES

Deaktivovať súbory cookies spoločnosti Unilever alebo cookies tretej strany môžete použitím nášho nástroja o vyjadrení súhlasu.

Vypnutie sledovania cookies zaistí, napríklad, že spoločnosť Unilever viac nebude sledovať vaše online aktivity. Avšak, upozorňujeme vás, že deaktivácia sledovania prostredníctvom súborov cookies nevyhnutne neznamená, že budete prijímať menej reklamných oznámení spoločnosti Unilever. Znamená to len, že reklama, ktorú obdržíte, nebude šitá na mieru vašim záujmom.

Zistite menej

AKÉ SÚBORY COOKIES POUŽÍVAME?

Súbory cookies na internetových stránkach spoločnosti Unilever je možné všeobecne rozdeliť nasledovne:

 • Nevyhnutné Cookies. Tieto súbory cookies vás neidentifikujú ako jednotlivca.
 • Výkonové cookies. Tieto súbory cookies vás neidentifikujú ako jednotlivca.
 • Funkčné cookies. Informácie, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, môžu obsahovať osobné údaje, ktoré ste zverejnili.
 • Cielené alebo reklamné cookies. Väčšina druhov týchto súborov cookies sledujú zákazníkov prostredníctvom ich čísla zariadenia alebo IP adresy, a preto môžu zbierať osobné údaje.
 • Cookies tretej strany. Informácie, ktoré súbory cookies zbierajú, môžu obsahovať osobné údaje, a to v závislosti od typu cookies používaných príslušnou treťou stranou.
Zistiť viac

Súbory cookies na internetových stránkach spoločnosti Unilever je možné všeobecne rozdeliť nasledovne:

 • Nevyhnutné Cookies. Tieto súbory cookies sú potrebné na to, aby internetové stránky spoločnosti Unilever pracovali správne, aby ste sa mohli pohybovať po našich internetových stránkach a aby ste mohli využívať ich funkcie. Bez týchto súborov cookies nebude možné poskytnúť určité funkcie, napríklad nákupný košík. Ďalšie príklady zahŕňajú pamäť vašich predchádzajúcich krokov (napr. vložený text) pri navigácii späť na stránku v rovnakom fóre.
  • Zbierajú tieto súbory cookies osobné údaje/identifikujú ma? Tieto súbory cookies vás neidentifikujú ako jednotlivca. Ak neakceptujete tieto súbory cookies, môže to ovplyvniť výkon danej internetovej stránky alebo jej časti.
 • Výkonové cookies. Tieto súbory cookies zbierajú informácie o tom, ako používate naše internetové stránky, napríklad, ktoré stránky navštevujete najviac, čas, ktorý ste strávili na našich internetových stránkach a každé udalosti, ktoré sa vyskytnú, ako sú napríklad správy o chybách Tieto súbory cookies sa taktiež používajú preto, aby pridružené spoločnosti vedeli, či ste navštívili naše internetové stránky z pridruženej spoločnosti a či účel vašej návštevy stránky je užívateľský alebo či ide o nákup nášho výrobku alebo služby, vrátane podrobných informácií o takomto zakúpenom výrobku alebo službe. Pomáha nám to skvalitňovať výkon našich internetových stránok.
  • Zbierajú tieto súbory cookies osobné údaje/identifikujú ma? Tieto súbory cookies vás neidentifikujú ako jednotlivca. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, sú súhrnné informácie, a preto sú anonymné. Používajú sa len za účelom skvalitnenia funkcie internetovej stránky.
 • Funkčné cookies. Tieto súbory cookies umožňujú našim internetovým stránkam zapamätať si výber, ktorý ste urobili (ako je vaše užívateľské meno, jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate) za účelom poskytnutia osobnejšieho online prístupu. Tieto cookies môžu byť taktiež používané na to, aby si zapamätali zmeny, ktoré ste vykonali v súvislosti s veľkosťou textu, typom písma a ďalšími časťami internetových stránok, ktoré si môžete prispôsobiť. Rovnako sa môžu používať na sledovanie toho, aké nosné výrobky alebo videá sa zobrazovali, aby sa predišlo ich opätovnému zobrazeniu, a zároveň sa môžu používať preto, aby vám umožnili hrať hry, využívať sociálne nástroje ako sú blogy, chaty a fóra.
  • Zbierajú tieto súbory cookies osobné údaje/identifikujú ma? Informácie, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, môžu obsahovať osobné údaje, ktoré ste zverejnili. Ak nebudete akceptovať tieto súbory cookies, môže to ovplyvniť výkon a funkciu danej internetovej stránky a môže to obmedziť prístup k jej obsahu.
 • Cielené alebo reklamné cookies. Tieto súbory cookies sa používajú za účelom dodania obsahov, ktoré sú relevantnejšie pre vás a vaše záujmy. Používajú sa taktiež z dôvodu dodania cielenej reklamy alebo z dôvodu obmedzenia počtu zobrazenia reklamy, ako aj z dôvodu stanovenia efektívnosti reklamných kampaní na internetových stránkach spoločnosti Unilever a mimo nich. Pamätajú si, či ste navštívili jednu z našich internetových stránok a táto informácia sa zdieľa s ďalšími stranami, vrátane inzerentov a našich agentúr. Tieto súbory cookies môžu byť taktiež spojené s funkciami stránky poskytovanej treťou stranou.
  • Zbierajú tieto súbory cookies osobné údaje/identifikujú ma? Väčšina typov týchto súborov cookies sledujú zákazníkov prostredníctvom ich čísla zariadenia alebo IP adresy, a preto môžu zbierať osobné údaje.
 • Cookies tretej strany. Spolupracujeme s mnohými partnermi, ktorí môžu tiež v našom mene nastaviť na vašom zariadení súbory cookies, ak navštevujete naše internetové stránky, aby sme im umožnili prinášať reklamy spoločnosti Unilever šité na mieru v rámci týchto domén, napríklad Facebook a Google DoubleClick. Snažíme sa identifikovať tieto súbory cookies skôr ako sú použité, takže sa môžete rozhodnúť, či ich budete akceptovať alebo nie. Taktiež spolupracujeme s mnohými partnermi, aby sme poskytovali digitálne zážitky a funkcie na našich internetových stránkach. Napríklad, kým si prezeráte internetové stránky spoločnosti Unilever, môžu vám byť poskytnuté cookies spoločností tretích strán, ktoré poskytujú niektoré svoje prvky na našich internetových stránkach (napr. YouTube video), hoci ste predtým zrušili alebo zamietli váš súhlas so súbormi cookies. Stáva sa to preto, pretože ste priamo vyslovili súhlas s používať ich súbory cookies. V taktom prípade by ste mali priamo zrušiť váš súhlas na príslušnej internetovej stránke tretej strany.
  • Zbierajú tieto súbory cookies osobné údaje/identifikujú ma? Informácie, ktoré súbory cookies zbierajú, môžu obsahovať osobné údaje, a to v závislosti od typu cookies používaných príslušnou treťou stranou.

DOBA TRVANIA SÚBOROV COOKIES, KTORÉ POUŽÍVAME

Čo sa týka doby trvania, môžeme používať dva rôzne typy cookies na našich internetových stránkach:

 • Dočasné cookies. Tieto súbory cookies sú dočasné cookies, ktoré zostávajú vo vašom zariadení pokým neopustíte naše internetové stránky alebo
 • Trvalé cookies. Tieto cookies zostávajú vo vašom zariadení oveľa dlhšie alebo pokým ich manuálne nevymažete (ako dlho súbory cookies zostanú vo vašom zariadení záleží na dĺžke „životnosti“konkrétneho súboru cookie, ako aj na nastavení vášho internetového prehliadača, ako je uvedené nižšie).
Zistite menej