COOKIE-MEDDELANDE

#YOURDATAISYOURS

På Unilever, respekterarvi dina farhågor om sekretess och värderar det förhållande vi har med dig.

I likhet med mångaandraföretag, använder vi teknikpåvårhemsidaförattsamla in information somhjälperossattförbättradin upplevelsesamtvåraprodukterochtjänster. De cookies som vi använder på Unilever gör att vår hemsida kan fungera och hjälpa oss att förstå vilken information och annonsering som är mest användbar för besökare.

Ägna gärna ett ögonblick åt att bekanta dig med vår cookie-praxis och låt oss vetaom du har några frågor genom att skicka ett e-postmeddelande ellerskickaenförfrågan via formuläret ”Kontaktaoss” påvårawebbplatser.

Vi har försökt att hålla detta meddelande så enkeltsom möjligt, men om du inte känner till termer som cookies, IP-adresser, och webbläsare, bör du studera dessa nyckeltermer först.

VEM SAMLAR IN UPPGIFTER?

Alla personuppgifter som tillhandahålls eller samlas in av Unilever via cookies och annan spårningsteknik styrs av både Unilever PLC och Unilever N.V., vilka är Unilever-koncernens gemensamma moderbolag (alla Unilever-koncernföretag, tillsammans datakontrollerare).

Genomattanvändavårawebbplatser, samtyckerdu till att vi använder cookies ienlighet med detta Cookie-meddelandeochvårSekretesspolicy

Läs mer

Alla personuppgifter som tillhandahålls eller samlas in av Unilever via cookies och annan spårningsteknik styrs av både Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside, CH62 4ZD Storbritannien, och Unilever N.V., Weena 455, PO Box 760 3000 DK Rotterdam Holland, vilka är Unilever-koncernens gemensamma moderbolag (alla Unilever-koncernföretag, tillsammansdatakontrollerare).

Detta Cookie-meddelandegälleralla webbplatser, appar, varumärkes-sidor på tredje parts plattformar (som Facebook eller YouTube) och program som är åtkomliga eller använda via sådana webbplatser eller tredje parts plattformar (nedan kallade ”våra webbplatser”) som drivs av eller på Unilevers vägnar. Hänsyftningar till “Unilever” i detta Meddelande betyder företagen inom Unilever-koncerneninklusive dotterbolag, filialer, samarbetsbolag och franchiseföretag som du interagerar med eller har en affärsrelation med (nedan kallad ”Unilever-koncernen”). Läs mer om Unileverkoncernen på www.unilever.com/about/

Genom att använda våra webbplatser, samtyckerdu till att vi använder cookies i enlighet med detta Cookie-meddelande och vår Sekretesspolicy. Om du inte samtyckertill hur vi använder cookies, bör du ställa in dina webbläsarinställningar i enlighet med detta, inaktivera cookies som vi använder eller inte använda våra webbplatser alls. Om du inaktiverar cookies som vi använder, kan det påverka upplevelsen på webbplatserna.

Avsnittetnedansammanfattar de olika typernaav cookiessom vi använderpåvårawebbplatser, samtrespektivesyfteochlär dig atthanteradessa cookies.

Unilever kommer endast att samla in, använda eller avslöja dina personuppgifter när detta är lämpligtoch lagenligt.

För en mer detaljerad förståelse av hur vi använder personuppgifter somsamlats in av Unilever-cookies, se vårSekretesspolicy

Läs mindre

VAD BETYDER COOKIE?

Cookies, pixeltaggaroch liknande teknologier(samlingsnamn ”cookies”) är filer som innehåller små mängder information som laddas ner till en internetaktiverad enhet – t.ex. din dator, smartphone eller surfplatta – när du besöker en webbplats.

Läs mer

Cookies, pixeltaggaroch liknande teknologier(samlingsnamn ”cookies”) är filer som innehåller små mängder information som laddas ner till en internetaktiverad enhet – t.ex. din dator, smartphone eller surfplatta – när du besöker en webbplats. Cookies skickas sedan tillbaka till ursprungswebbplatsen, vid varje efterföljande besök, eller till en annan webbplats som känner igen den cookien. Cookies utför många olika och användbara uppgifter, till exempel att komma ihåg dina preferenser, förbättra din online-upplevelse och hjälpa oss att erbjuda dig de bästa produkterna och tjänsterna.

Det finnsmångaolikatyper av cookies. De arbetar alla på samma sätt, men det finns mindre skillnader. För en detaljerad lista över cookies som användspåvårawebbplatser, se relevant avsnittnedan

Läs mindre

I VILKET SYFTE ANVÄNDER VI COOKIES?

Vi använder cookies för att göra Unilevers webbplatser lättare att använda, ge en personlig upplevelsepå våra webbplatser, samt för att anpassavåra produkter, tjänster och webbplatser till dina intressen och behov. Cookies används för att påskyndadina aktiviteter i framtiden och dina upplevelserpå Unilevers webbplatser.

Läs mer

Vi använder cookies för att göra Unilevers webbplatser lättare att använda, ge en personlig upplevelsepå våra webbplatser, samt för att anpassavåra produkter, tjänster och webbplatser till dina intressen och behov. Cookies användsförattpåskyndadina aktiviteter i framtiden och dina upplevelserpå Unilevers webbplatser.

De cookies som du samtyckertill, används också för att samla in dina personuppgiftersom vi sedan profilerar till publik så att vi kan leverera riktade annonseranpassade för dina intressen och begränsa antalet gånger du ser en annons. För mer detaljerad information om profilerade aktivitetersom Unilever utför med dinapersonuppgifter om annonsering, se vårSekretesspolicy.

Vi lägger även in cookies i e-post och nyhetsbrev för att förbättra innehållet och annonseringen.

Slutligenanvänder vi cookies förattanonymtkompilera,aggregeradstatistiksomgör det möjligtföross att förstå hur människor använder våra webbplatser och för att hjälpa oss att förbättra struktur och innehåll och även hjälpa oss att mäta effektiviteten av reklamkampanjer på Unilever och icke-Unilever webbplatser.

Mer detaljerad information om vilka typer av cookies vi använder och förvilkaändamål, finnsinedanståenderelevantaavsnitt.

Läs mindre

HUR KAN JAG KONTROLLERA ELLER RADERA COOKIES?

Det finnsmångasätt att hantera dina cookies:

 • Du kan avböjaditt samtycke;
 • Du kan inaktivera Unilever eller tredje parts cookies genom att användainställningarnaiwebbläsaren(se här); eller
 • Du kananvändaverktygförcookiehanteringförattinaktivera Unilever- eller tredje parts cookies (se här).
Läs mer

Det finns många sätt att hantera dina cookies:

 • Du kan avböjaditt samtycke;
 • Du kan inaktivera Unilever eller tredje parts cookies genom att användainställningarnaiwebbläsaren(se här); eller
 • Du kananvändaverktygförcookiehanteringförattinaktivera Unilever- eller tredje parts cookies (se här).

KONTROLL VIA DINA WEBBLÄSARINSTÄLLNINGAR

De flesta webbläsare är initialt inställda på att automatiskt acceptera cookies. Om du inte vill att våra webbplatser ska lagra cookies på din enhet kan du ändra webbläsarens inställningarså att du får en varninginnan vissa cookies lagras. Du kan också justera dina inställningar så att din webbläsare vägrar att ta emotde flesta av våra cookieseller endast vissa cookiesfrån tredje part. Du kan också dra tillbaka ditt samtycke till cookies genom att radera de cookies som redan har lagrats.

Om du inaktiverar cookies som vi använder kan det påverkadin upplevelse på Unilevers webbplats, till exempel kanske du inte kan besöka vissa delar av en webbplats eller kanske inte får personlig information när du besöker en webbplats.

Om du använder olika enheter för att visa och komma åt Unilevers webbplats (t.ex. din dator, smartphone, surfplatta) måste du se till att varje webbläsarepå varje enhet är justerad för att passa dina cookiepreferenser

Procedurernaför att ändra dina inställningar och cookies skiljer sig från webbläsare till webbläsare. Vid behov, använd hjälpfunktioneni din webbläsareellerklickapånågonavlänkarnanedanförattgådirekt till användarhandboken för din webbläsare.

Det finns också mjukvaruprodukter tillgängliga som kan hantera cookies åt dig.

Du kanocksåanvända www.ghostery.com förattutvärderaanvändningen av cookies som används på våra webbplatser.

Om du vill veta mer om cookies, inklusivehur du ser vilka cookies som har ställts in ochhur du hanteraroch tar bortdem, besöker du www.allaboutcookies.org.

KONTROLL VIA VÅRT COOKIEHANTERINGSVERKTYG

Du kan inaktivera cookies från Unilever eller tredje part med hjälp av vårt verktygförgodkännandeav cookie.

Stänga avspårandet av cookies, till exempel se till att Unilever inte längre spårar ditt beteende online. Observera dock att om du inte vill ha cookies, betyder det inte nödvändigtvis att du får mindre Unilever-annonsering. Det betyder bara att den annonsering du får inte kommer att anpassasefter dina intressen.

Läs mindre

VILKA COOKIES ANVÄNDER VI?

Cookies som används på Unilevers webbplatser kan generellt kategoriseras på följande sätt:

 • Nödvändiga cookies. Dessa cookies identifierar dig intesom individ.
 • Prestanda-cookies. Dessa cookies identifierar dig intesom individ.
 • Funktions-cookies. Den information som dessa cookies samlar in kan inkludera personuppgiftersom du har avslöjat.
 • Målgrupps- eller annons-cookies. De flesta typerna av dessa cookies spårar konsumenterna via deras enhets-ID eller IP-adress och kan därför samla in personuppgifter.
 • Tredje parts cookies. Baserat på vilken typ av cookies som används av den relevanta tredje parten, kan den information som dessa cookies samlar in innehålla personuppgifter.
Läs mer

Cookies somanvändspåUnilevers webbplatser kan generellt kategoriseras på följande sätt:

 • Nödvändiga cookies. Dessa cookies är väsentliga för att Unilever-webbplatser ska fungera korrekt, så att du kan förflytta dig runt på våra webbplatser och använda våra funktioner. Utan dessa cookies kan tjänster som kundkorgar inte tillhandahållas. Exemplen inkluderar att komma ihåg tidigare åtgärder (t.ex. inmatad text) när du navigerar tillbaka till en sida i samma session.
  • Samlar dessa cookies in personuppgifter/identifierar mig?Dessa cookies identifierar dig intesom individ. Om du inte accepterar dessa cookies kan det påverka webbplatsens prestanda eller delar av den.
 • Prestanda-cookies. Dessa cookies samlar in information om hur du använder våra webbplatser, till exempel vilka sidor du oftast går till, tiden som spenderas på våra webbplatser och eventuella problem som uppstått, till exempel felmeddelanden. Dessa cookies används också för att låta dotterbolag veta om du kom till en av våra webbplatser från ett dotterbolag och om ditt besök resulterade i användning eller inköp av en produkt eller tjänst från oss, inklusive detaljer om den produkt eller tjänst som köpts. Detta hjälper oss att förbättra webbplatsernas prestanda.
  • Samlar dessa cookies in personuppgifter/identifierar mig?Dessa cookies identifierar dig intesom individ. All information som dessa cookies samlar är aggregerad och därför anonym. Det används bara för att förbättra hur webbplatsen fungerar.
 • Funktions-cookies. Dessa cookies tillåter våra webbplatser att komma ihåg de val du gör (till exempel ditt användarnamn, språk eller region du befinner dig i) för att ge en mer personlig online-upplevelse. Dessa cookies kan också användas för att komma ihåg ändringar du har gjort i textstorlek, teckensnitt och andra delar av webbsidor, som du kan anpassa. På samma sätt kan de användas för att hålla reda på vilka funktioner som har visats för att undvika repetition och göra det möjligt för dig att spela spel och använda dig av sociala verktyg, såsom bloggar, chattrum och forum.
  • Samlar dessa cookies in personuppgifter/identifierar mig?Den information som dessa cookies samlar in kan inkludera personuppgiftersom du har avslöjat. Om du inte accepterar dessa cookies kan det påverka webbplatsens prestanda och funktionalitet och det kan begränsa åtkomsten till innehåll på webbplatsen.
 • Målgrupps- eller annons-cookies. Dessa cookies används för att leverera innehåll som är mer relevant för dig och dina intressen. De används också för att leverera målinriktad annonsering eller begränsa antalet gånger du ser en annons samt att hjälpa till att mäta effektiviteten av reklamkampanjerna på Unilever och andra webbplatser än Unilevers. De kommer ihåg att du har besökt en av våra webbplatser och denna information delas med andra parter, bland annat annonsörer och våra byråer. Dessa cookies kan också kopplas till webbplatsfunktioner som tillhandahålls av tredje part.
  • Samlar dessa cookies in personuppgifter/identifierar mig?De flesta typerna av dessa cookies spårar konsumenterna via deras enhets-ID eller IP-adress och kan därför samla in personuppgifter.
 • Tredje parts cookies. Vi använder ett antal partners som också kan ställa in cookies på din enhet när du besöker våra webbplatser så att de kan leverera anpassad Unilever-annonsering inom sina domäner, till exempel Facebook och Google DoubleClick. Vi strävar efter att identifiera dessa cookies innan de används så att du kan bestämma om du vill acceptera dem eller inte. Vi använderocksåettantal partners för att ge digitala upplevelser och funktioner på våra webbplatser. Till exempel kan du, när du surfar på Unilever-webbplatser, få cookies från tredje part som tillhandahåller några av dess funktioner på våra webbplatser (till exempel en YouTube-video), även om du har återkallat eller nekat ditt samtycke till våra cookies. Detta händer eftersom du direkt har gett ditt samtycke till användningen av deras cookies. I sådana fall borde du direkt dra tillbaka ditt samtycke på relevant tredje parts webbplats.
  • Samlar dessa cookies in personuppgifter/identifierar mig?Baserat på vilken typ av cookies som används av den relevanta tredje parten, kan den information som dessa cookies samlar in innehålla personuppgifter.

VARAKTIGHET AV DE COOKIES VI ANVÄNDER

När det gäller varaktighet, kan vi använda två olika typerav cookies på våra webbplatser:

 • Sessions-cookies. Dessa cookies är tillfälliga cookies som finns kvar på din enhet tills du lämnar våra webbplatser; eller
 • Beständiga cookies. Dessa cookies kvarstår på din enhet mycket länge eller tills du raderar dem manuellt (hur länge en cookie är kvar på din enhet beror på varaktigheten eller ”livstiden” för den specifika cookien samt dina webbläsarinställningar, enligt nedan).
Läs mindre